Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest działem nauki zajmującej się przetwarzaniem energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Od czasu odkrycia zjawiska fotowoltaicznego w 1839 roku minęło już prawie dwa wieki, jednak rozkwit samej technologii pozyskiwania prądu ze słońca jest zauważalny na skalę przemysłową dopiero od około 30 lat.

Pierwsze szerokie zastosowanie na skale przemysłową to farma fotowoltaiczna w Lugo w stanie California uruchomiona w 1982 roku. Wcześniej fotowoltaika miała zastosowanie w dużo mniejszej skali jako zasilanie pomocnicze drobnych urządzeń elektronicznych.

Sama fotowoltaika stała się bazą do budowy systemów fotowoltaicznych, które w obecnej dobie mają szerokie zastosowanie jako instalacje produkujące energię elektryczną. Zjawisko fotowoltaiczne stało się podstawą do produkcji ogniw fotowoltaicznych, które to są głównymi elementami modułów fotowoltaicznych.

Obecne zastosowanie fotowoltaiki jest tak szerokie, że nie sposób jest opisać wszystkich możliwości jakie dają systemy fotowoltaiczne, nie mniej jednak mają one wspólny mianownik – prąd, ponieważ to on jest najbardziej pożądanym nośnikiem energii.

W dzisiejszej dobie najczęstsze wykorzystanie fotowoltaiki to systemy zasilania na przeróżną skalę – od najmniejszych spotykanych w oświetleniu ulicznym i sygnalizacji świetlnej, poprzez małe przydomowe elektrownie, a kończąc na potężnych farmach których moce nie raz sięgają kilkaset kilowatów mocy.

W naszym kraju fotowoltaika wciąż postrzegana jest jako innowacja dostępna dla osób zamożnych. Wynika to po części z niskiej świadomości społeczeństwa a po części jest to skutek zaniechań ze strony osób i instytucji zarządzającym naszym krajem.

Na zachodzie Europy fotowoltaika to codzienność, ponieważ struktury państw zachodnich już dawno temu zapewniły odpowiedni system wsparcia dla inwestorów chcących budować odnawialne źródła energii przyczyniając się przez to do ochrony naszej planety.

Większość otaczających nas sąsiednich państw ma odpowiednie regulacje prawne, które wspierają inwestycje w fotowoltaikę zapewniając rentowność przedsięwzięcia jaką jest budowa własnych systemów fotowoltaicznych.

W Polsce jedyna regulacja prawna umożliwiająca budowę i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci to Ustawa Prawo Energetyczne. Wprawdzie zapisy ustawy ułatwiają procedurę przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i zwalniają z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez najmniejszych wytwórców energii, to wciąż nie zapewniają odpowiedniego systemu wsparcia.

Poniżej znajdują się zestawy fotowoltaiczne dla domu i dla firmy jakie znajdują się w naszej ofercie:


Jedyną instytucją państwową starającą się wspierać na ogólnopolską skalę budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego program Prosument zapewnia niskooprocentowaną pożyczkę wraz z bezzwrotną 40-procentową dotacją do zakupu i montażu urządzeń systemu fotowoltaicznego. Taka forma wsparcia zapewnia około 7-letni zwrot inwestycji przez co realizacja przedsięwzięcia jakim jest montaż systemu fotowoltaicznego zwraca się jeszcze w okresie gwarancji na jego główne elementy (moduły fotowoltaiczne i falownik).

Jedna z naszych instalacji fotowoltaicznych, montaż u Klienta w Lublinie.